Dạy trẻ bằng phương pháp teach (Phần 2 - bài số 2)

dạy trẻ tự kỷ, dấu hiệu trẻ tự kỷ, nhận nuôi dạy trẻ tự kỷ, nhận dạy trẻ trầm cảm, dấu hiệu tự kỷ

Trường hòa nhập trí đức việt nhận nuôi dạy trẻ tự kỷ tại quận 12 gò vấp và tphcm, trường dạy trẻ tự kỷ uy tín, địa chỉ nhận dạy trẻ tự kỷ tại gò vấp quận 12 và tphcm uy tín

Call : 0938 90 80 68 - Email: agnesngat@gmail.com

Thông báo :

11/5/2015 1:53:00 PM

Dạy trẻ bằng phương pháp teach (Phần 2 - bài số 2)

Phần 2 - Bài số 2: Nhận thức

2.34. Đưa ra cho trẻ thấy chiếc dép thứ nhất và tập trẻ đi tìm chiếc thứ hai. Cũng như vậy, bảo trẻ đi tìm cái cốc thứ hai. Và lần thứ ba là chiếc xe ô tô. Mấy lần đầu, vật thứ hai sẵn có trước mặt trẻ. Dần dần, chúng ta cất giấu các vật thứ hai cùng cặp ở nhiều chỗ khác nhau, ngoài tầm mắt của trẻ. Khi trẻ đã có nhiều tiến bộ, chúng ta chỉ dùng ngôn ngữ: “Chiếc dép kia ở đâu? Đi tìm cho cô”.

2.35. Lần đầu, chúng ta dùng 3 cái cốc có 3 màu sắc và hình thể hoàn toàn khác nhau, lật sấp lại trước mặt trẻ em. Chúng ta lấy ra một chiếc kẹo và cất giấu dưới một chiếc ly, dưới mắt của trẻ. Đoạn chúng ta hỏi trẻ: “Kẹo ở đâu?” Lần thứ hai, sau khi trẻ đã thành công trong lần thứ nhất, chúng ta dùng 3 chiếc cốc hoàn toàn giống nhau. Lần thứ ba, chỉ dùng 2 chiếc cốc, sau khi cất giấu kẹo, chúng ta thay đổi chỗ hai chiếc cốc với nhau, trước mắt của trẻ. Sau đó hỏi: “Kẹo ở đâu?”.

2.36. Trên mỗi tấm giấy cứng hình vuông, có tô sẵn 4 hình vuông nhỏ giống nhau, theo 4 cách khác nhau:

1.4 hình vuông nhỏ ở 4 góc của hình vuông.

2. 4 hình vuông ở giữa mỗi cạnh và làm thành một hình thoi.

3. 4 hình vuông nhỏ sắp thành một chữ “L” hoa

4.4 hình vuông nhỏ sắp thành một chữ “T” hoa Hãy để một tấm hình có tô sẵn trước mặt trẻ.

Trao cho trẻ một khối nhỏ, và bảo trẻ đặt để hình khối trên hình vuông đã được vẽ sẵn. Chúng ta đưa tay chỉ rõ cho trẻ biết rõ. Đến ô thứ tư còn lại, chúng ta chờ xem trẻ có biết làm tiếp hay không.

 


Các tin khác

Dạy trẻ bằng phương pháp teach (Phần 2 - bài số 3)

(11/5/2015 1:51:00 PM)

Dạy trẻ bằng phương pháp teach (Phần 2 - bài số 1)

(11/5/2015 1:56:00 PM)

Dạy trẻ bằng phương pháp teach (Phần 2 - bài số 4)

(11/11/2015 10:54:00 PM)

Dạy trẻ bằng phương pháp teach (Phần 2 - bài số 5)

(11/11/2015 11:05:00 PM)

Dạy trẻ bằng phương pháp teach (Phần 2 - bài số 6)

(11/11/2015 11:18:00 PM)

Dạy trẻ bằng phương pháp teach (Phần 2 - bài số 7)

(11/11/2015 11:21:00 PM)

Dạy trẻ bằng phương pháp teach (Phần 2 - bài số 8)

(11/11/2015 11:26:00 PM)

Dạy trẻ tự kỷ thể hiện hành vi bằng lời (Verbal Behavior)

(4/19/2016 12:33:00 PM)

Bộ tranh cảnh báo các tai nạn hay xảy ra với trẻ

(4/23/2016 12:20:00 PM)

PHƯƠNG PHÁP TỪNG BƯỚC NHỎ

(4/25/2016 9:55:00 AM)