Trường mầm non hòa nhập Trí Đức Việt

dạy trẻ tự kỷ, dấu hiệu trẻ tự kỷ, nhận nuôi dạy trẻ tự kỷ, nhận dạy trẻ trầm cảm, dấu hiệu tự kỷ

Trường hòa nhập trí đức việt nhận nuôi dạy trẻ tự kỷ tại quận 12 gò vấp và tphcm, trường dạy trẻ tự kỷ uy tín, địa chỉ nhận dạy trẻ tự kỷ tại gò vấp quận 12 và tphcm uy tín

Call : 0938 90 80 68 - Email: agnesngat@gmail.com

Thông báo :

Bai-tap-phat-trien-ky-nang-tu-duy-cho-tre--Bai-so-26-

Ngày: 11/11/2015 10:31:00 PM

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 26)

Bài số 26: Thi hành chỉ thị được viết ra trên trang giấy

Xem tiếp
Bai-tap-phat-trien-ky-nang-tu-duy-cho-tre--Bai-so-25-

Ngày: 11/11/2015 10:28:00 PM

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 25)

Bài số 25: Ghép hình con bò

Xem tiếp
Bai-tap-phat-trien-ky-nang-tu-duy-cho-tre--Bai-so-24-

Ngày: 11/11/2015 10:22:00 PM

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 24)

Bài số 24: Nhận biết 9 chữ cái

Xem tiếp
Bai-tap-phat-trien-ky-nang-tu-duy-cho-tre--Bai-so-23-

Ngày: 11/11/2015 10:19:00 PM

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 23)

Bài số 23: Viết ra tên của mình

Xem tiếp
Bai-tap-phat-trien-ky-nang-tu-duy-cho-tre--Bai-so-22-

Ngày: 11/11/2015 10:17:00 PM

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 22)

Bài số 22: Phân biệt số lượng giữa 2 và 6

Xem tiếp
Bai-tap-phat-trien-ky-nang-tu-duy-cho-tre--Bai-so-21-

Ngày: 11/11/2015 10:14:00 PM

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 21)

Bài số 21: Nhận biết đồ vật bằng xúc giác

Xem tiếp
Bai-tap-phat-trien-ky-nang-tu-duy-cho-tre--Bai-so-20-

Ngày: 11/11/2015 10:11:00 PM

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 20)

Bài số 20: Lắp ráp hình con mèo

Xem tiếp
Bai-tap-phat-trien-ky-nang-tu-duy-cho-tre--Bai-so-19-

Ngày: 11/11/2015 10:08:00 PM

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 19)

Bài số 19: Lắp ráp hình theo yêu cầu

Xem tiếp
Bai-tap-phat-trien-ky-nang-tu-duy-cho-tre--Bai-so-18-

Ngày: 11/11/2015 10:04:00 PM

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 18)

Bài số 18: Sắp xếp vừa theo màu và hình

Xem tiếp
Bai-tap-phat-trien-ky-nang-tu-duy-cho-tre--Bai-so-17-

Ngày: 11/11/2015 7:15:00 PM

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 17)

Bài số 17: Chơi tác động qua lại giữa 2 con rối

Xem tiếp
Bai-tap-phat-trien-ky-nang-tu-duy-cho-tre--Bai-so-16-

Ngày: 11/11/2015 7:11:00 PM

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 16)

Bài số 16: Phân biệt 5 màu sắc khác nhau

Xem tiếp
Bai-tap-phat-trien-ky-nang-tu-duy-cho-tre--Bai-so-15-

Ngày: 11/11/2015 7:06:00 PM

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 15)

Bài số 15: Nhận biết hình ảnh trong một cuốn sách

Xem tiếp
Bai-tap-phat-trien-ky-nang-tu-duy-cho-tre--Bai-so-14-

Ngày: 11/11/2015 7:05:00 PM

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 14)

Bài số 13: Phân biệt 3 hình: tròn vuông và tam giác

Xem tiếp
Bai-tap-phat-trien-ky-nang-tu-duy-cho-tre--Bai-so-13-

Ngày: 11/11/2015 6:57:00 PM

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 13)

Bài số 13: Dùng điệu bộ tả một hình ảnh

Xem tiếp
Bai-tap-phat-trien-ky-nang-tu-duy-cho-tre--Bai-so-12-

Ngày: 11/11/2015 5:33:00 PM

Bài tập phát triển kỹ năng tư duy cho trẻ (Bài số 12)

Bài số 12: Thi hành 1 mệnh lệnh có 2 phần đi theo nhau

Xem tiếp
Trang:
1 2